*=♥ Voice ♥f my heart ♥=* - عکس برای دکستاب از Emrah & Avril &...


*=♥ Voice ♥f my heart ♥=*

خجسته باد نام پروردگار شكوهمند و بزرگوارت - الرحمن78

"معتقدم که زندگی همواره میزان پایبندی ما را می سنجد و بهترین پاداشها در زندگی از آن کسانی است که پایبندی بی پایان خود به عمل کردن تا دستیابی به نتیجه را نشان می دهد. این میزان ثبات رای می تواند کوه را تکان دهد ، ولی باید مستمر و مستحکم باشد . هر چند که ساده به نظر می رسد ولی وجه تمایز آنانی که در زندگی به رویای خود می رسند و آنهایی که با پشیمانی زندگی می کنند همین است-آنتونی رابینز "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

افشا شده در چهارشنبه ۱۰ خرداد۱۳۸۵ زمان 9:25 به قلم داده خورشید| |


Design By : Night Skin

free counters